• خانه
  • خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش مجموعه راینوشاپ شامل راه اندازی کالای خریداری شده و همچنین آموزش های ابتدایی می باشد که این آموزشها به صورت ویدیو های آموزشی تهیه شده و در اختیار مشتریان قرار می گیرد. توجه نمایید که آموزش های حرفه ای مربوط به کالا های ورزشی در حیطه خدمات پس از فروش راینوشاپ نمی باشدیان می توانند با مطالعه دفترچه راهنمای هر کالا در جهت آموزش موارد تخصصی اقدام نمایند.